Home   Vertellers   Verhalen  
  Amsterdamse scholen  
  Bestel CD   Sponsors  
  Presentatie CD   Contact  
  Colofon  
 
 
 
 
 

Kinderen zonder grenzen
In het project de Drakenkoning speelt het element van oude en nieuwe verhalen een belangrijke rol.

Oude verhalen uit diverse landen van herkomst, verteld door bekende en onbekende Amsterdammers op de luister-CD De Drakenkoning enerzijds en nieuwe verhalen en gedichten geschreven door jonge Amsterdammers over 'Amsterdam, stad van de toekomst' anderzijds.

In de schoolpleincollage 'Burgemeester van de toekomst' , vertellen leerlingen van 7 scholen wat zij zouden doen als zij later burgemeester van Amsterdam zouden zijn.

Het project Drakenkoning is gericht op ontmoeting, het doorbreken van barrières, en het versterken van de onderlinge binding tussen Amsterdamse jongeren van verschillende afkomst.

De concrete resultaten die het project beoogt, zijn:
  het bevorderen van het contact tussen jongeren van verschillende scholen in Amsterdam
  het bevorderen van de stadsidentiteit , het versterken van het
wij-gevoel en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Amsterdam
  het produceren van twee producten die op diverse manieren gebruikt kunnen worden in de praktijk zoals o.a.:
lesmateriaal ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen verschillende (sub)culturen.

Een belangrijk punt om de saamhorigheid te bevorderen is het gezamenlijk bijeenbrengen van financiële middelen om twee buitenlandse kinderprojecten te ondersteunen, waarbij de scholieren zich ervan bewust worden dat zij als jonge Amsterdammers kunnen bijdragen aan projecten voor leeftijdsgenoten in het buitenland die het moeilijk hebben en zo ook zelf grenzen kunnen overstijgen.